Nazwa pełna

LG ENERGY SOLUTION WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000614214

NIP

8961550941

REGON

364187232

Adres siedziby

Lg 1A, 55-040 Biskupice Podgórne, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 kwietnia 2016 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

4,6 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować spółkę. Gdy zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, każdy członek zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować spółkę.

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • PREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI)

  Obywatelstwo

  🇰🇷

  Rezydencja

  🇰🇷

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  4,6 mld zł

  Liczba udziałów

  46453720

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

7,7 mln zł

2020 r.

5,6 mln zł

2019 r.

55,1 mln zł

2019
2020
2021
55,1 mln zł 5,6 mln zł 7,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016