Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

7

59,8 mln zł

28,7 mln zł

2007 - 2013

1

1 mln zł

414,1 tys. zł

Łącznie

8

60,8 mln zł

29,1 mln zł