Nazwa pełna

AQUA INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000613027

NIP

7292710998

REGON

364214940

Adres siedziby

Stokowska 27, 92-104 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 kwietnia 2016 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Członkowie zarządu reprezentują spółkę jednoosobowo. Jeżeli zarząd jest wieloosbowoy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Każdy z prokurentów reprezentuje spółkę jednoosobowo, chyba że ustanowiono prokurę łączną

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

12,5 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

OFFICE.GCP@GMAIL.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016