Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

13,3 tys. zł

2020 r.

372,7 tys. zł

2019 r.

13,2 mln zł

2018 r.

31,2 tys. zł

2017 r.

8 tys. zł

2017
2018
2019
2020
2021
8 tys. zł 31,2 tys. zł 13,2 mln zł 372,7 tys. zł 13,3 tys. zł