Nazwa pełna

TOWARZYSTWA BIZNESOWE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000612370

NIP

7010574195

REGON

364348959

Adres siedziby

Aleja Niepodległości 245 / 17, 02-009 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 kwietnia 2016 r.

Kapitał zakładowy

138,4 tys. zł

Kapitał docelowy

102,6 tys. zł

Kapitał wpłacony

138,4 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

1,9 tys. zł

2021 r.

9,1 tys. zł

2020 r.

1,7 tys. zł

2019 r.

2,2 tys. zł

2019
2020
2021
2023
2,2 tys. zł 1,7 tys. zł 9,1 tys. zł 1,9 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016