H88

Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 04.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 17.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 12.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 19.07.2017

  Od 21. 04. 2016 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 21. 04. 2016 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 21. 04. 2016 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 21. 04. 2016 do 31. 12. 2016

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  00

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  00

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  215228

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE