SPÓŁKA AKCYJNA

Numer KRS

0000612359

Numer NIP

7822622168

Numer REGON

364261632

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONYCH JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Kapitał zakładowy

210 tys.

ul. Franklina Roosevelta 22

60-829 Poznań

Polska

Działalność według PKD
 • 63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
 • 33, , , NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
 • 61, , , TELEKOMUNIKACJA
 • 62, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 63, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
 • 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
 • 64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
 • 73, , , REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 82, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Ten podmiot jest wspólnikiem w:
 • 2.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.000,00 ZŁ
 • 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
 • 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00 ZŁ