Nazwa pełna

TRANSGAZ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000061159

NIP

5371927834

REGON

030211512

Adres siedziby

21-512 Zalesie, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

15 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

6 mln zł

Kapitał wpłacony

6 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki jest uprawniony prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

8 października 2020 r.

DKK-180/2020

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 35 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

119,2 tys. zł

2012 r.

8,9 tys. zł

2010 r.

5,4 tys. zł

2010
2012
2020
5,4 tys. zł 8,9 tys. zł 119,2 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.TRANSGAZ.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 655 SĄD REJONOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015