STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000609801

Numer NIP

6472573858

Numer REGON

364040718

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DLA SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, W IMIENIU KLUBU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

ul. Jastrzębska 136

44-304 Wodzisław Śląski

Polska

ZARZĄD
Członkowie komitetu założycielskiego