Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 27 kwietnia 2020 r.

Nazwa pełna

KOVACS&PARTNERS CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000609320

NIP

8992787710

REGON

364149467

Data rejestracji

5 kwietnia 2016 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Jana Iii Sobieskiego 27 / 12, 40-082 Katowice, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2017-11-01

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność prawnicza

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarówno w przypadku zarządu jednoosobowego, jak i wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 5 kwietnia 2016 r.

  Wartość udziałów

  4.8 tys. zł

  Liczba udziałów

  95

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

KPCG.EU

Adres e-mail

KANCELARIA@KPCG.EU

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016