STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000060904

Numer NIP

9730683878

Numer REGON

971293579

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Data przyznania statusu OPP

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA SKŁADA PREZES LUB WICEPREZES. DO WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST JEDEN PODPIS CZŁONKA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.