Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE ARCHIWUM GENEALOGICZNE KNOBLOCHÓW "ALLEUM"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000060772

REGON

930056561

Data rejestracji

6 marca 2002 r.

Adres siedziby

Ulanowskiego 24 A, 53-144 Wrocław, Polska

Cel działania

1. Popularyzacja wiedzy gelealogicznej wśród członków rodu knoblochów, 2. Inicjowanie i koordynowanie badań genealogicznych nad historią rodu knoblochów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności pism i dokumentów w sprawach alleum wymagane są dwa podpisy: przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza lub skarbnika.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 30/92 SĄD OKRĘGOWY WE WROCŁAWIU, SEKCJA REJESTROWA