Nazwa pełna

FABRYKA FARB I LAKIERÓW "ŚNIEŻKA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000060537

NIP

8181433438

REGON

690527477

Adres siedziby

Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

12 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

12,6 mln zł

Kapitał wpłacony

12,6 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

SKA

Liczba wyemitowanych akcji:

12,6 mln

Wartość rynkowa:

918,6 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

941,1 tys. zł

2020 r.

49,4 tys. zł

2016 r.

4,9 tys. zł

2012 r.

1,8 tys. zł

2011 r.

391,3 tys. zł

2008 r.

20 tys. zł

2006 r.

10,1 tys. zł

2005 r.

55,7 tys. zł

2003 r.

14,4 tys. zł

2003
2005
2006
2008
2011
2012
2016
2020
2023
14,4 tys. zł 55,7 tys. zł 10,1 tys. zł 20 tys. zł 391,3 tys. zł 1,8 tys. zł 4,9 tys. zł 49,4 tys. zł 941,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1818 SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1998