Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 7 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ LIKWIDACJI SZAREJ STREFY ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH W POLSCE - "GRAJ LEGALNIE"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000605045

NIP

5242795804

REGON

363869283

Data rejestracji

1 marca 2016 r.

Adres siedziby

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska

Cel działania

1) zapewnienie warunków prawnych i organizacyjnych do funkcjonowania branży bukmacherskiej zgodnie ze standardami uczciwej konkurencji, 2) ochrona rynku przed nielegalną i nieuczciwą konkurencją, 3) budowanie pozytywnego wizerunku branży bukmacherskiej w społeczeństwie, ochrona dobrego imienia i interesów członków stowarzyszenia oraz interesów pracodawców i pracowników firm bukmacherskich, także poprzez wskazywanie czynów nieuczciwej i niesolidnej konkurencji oraz nierzetelnej działalności firm krajowych i zagranicznych, 4) prowadzenie na rzecz członków stowarzyszenia oraz na rzecz pracodawców i pracowników firm bukmacherskich działalności wspomagającej te podmioty, w tym w zakresie rozwoju oraz ochrony ich interesów, 5) wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy członkami stowarzyszenia oraz podmiotami zainteresowanymi przedmiotem działalności stowarzyszenia, 6) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej firm bukmacherskich.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń wolii w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest prezes zarządu działający jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY