Poprzednio

ZAKŁADY APARATURY CHEMICZNEJ "CHEMET"

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

97,5 mln zł

36,1 mln zł