Poprzednio

ZAKŁADY APARATURY CHEMICZNEJ "CHEMET"

Nazwa pełna

CHEMET SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000060480

NIP

6450000316

REGON

271570658

Adres siedziby

Sienkiewicza 47, 42-600 Tarnowskie Góry, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

10 listopada 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

956,7 tys. zł

Kapitał wpłacony

956,7 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

26 września 2007 r.

RKT-40/2007

Kontrola koncentracji

26 września 2007 r.

RKT-41/2007

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

654,1 tys. zł

2020 r.

28,7 mln zł

2018 r.

677,7 tys. zł

2017 r.

3,2 mln zł

2016 r.

6 mln zł

2015 r.

190 tys. zł

2014 r.

321,5 tys. zł

2013 r.

389,5 tys. zł

2012 r.

315,7 tys. zł

2011 r.

336,4 tys. zł

2010 r.

1,4 mln zł

2009 r.

60,5 tys. zł

2008 r.

768,9 tys. zł

2007 r.

1 tys. zł

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2021
1 tys. zł 768,9 tys. zł 60,5 tys. zł 1,4 mln zł 336,4 tys. zł 315,7 tys. zł 389,5 tys. zł 321,5 tys. zł 190 tys. zł 6 mln zł 3,2 mln zł 677,7 tys. zł 28,7 mln zł 654,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

97,5 mln zł

36,1 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.CHEMET.COM.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@CHEMET.COM. PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7973 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015