Nazwa pełna

ZAGRODA SZCZĘŚLIWYCH ZWIERZĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000604587

NIP

5252649530

REGON

363835858

Data rejestracji

29 lutego 2016 r.

Data ostatniej zmiany

10 lipca 2019 r.

Adres siedziby

16, Białęgi, 62-095 Murowana Goślina, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

 • Działalność związana z zatrudnieniem

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Działalność sportowa, rozrywkowa I rekreacyjna

 • Pozostała indywidualna działalność usługowa

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Członek zarządu działający samodzielnie

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 20 maja 2016 r.

  100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016