Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 9 marca 2022 r.

Nazwa pełna

RIL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000604364

NIP

5272761112

REGON

363807419

Adres siedziby

Płocka 5A, 01-231 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 lutego 2016 r.

Kapitał zakładowy

30 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Kuratorzy
 • Od 31 grudnia 2019 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowienie sądu okręgowego w warszawie, xx wydział gospodarczy, sygn. Akt xx gc 230/18, kurator powołany na podstawie art. 69 k. P. C.

 • Od 9 marca 2022 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Postanowienie sądu rejonowego dla m. St. Warszawy w warszawie, xvi wydział gospodarczy z dnia 22 września 2021 r. , sygn. Akt xvi gc441/18, kurator powołany na podstawie art. 69 k. P. C. Do reprezentowania spółki w postępowaniu prowadzonym przed sądem rejonowym dla m. St. Warszawy w warszawie, xvi wydział gospodarczy w sprawie o sygn. Akt xvi gc441/18

  Data powołania

  22.09.2021

Wspólnicy
 • Od 25 lutego 2016 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 lutego 2016 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 lutego 2016 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016