Nazwa pełna

OCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000604045

NIP

8260000780

REGON

005176399

Adres siedziby

Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

25 lutego 2016 r.

Kapitał zakładowy

8,1 mln zł

Kapitał wpłacony

8,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo, dwóch wiceeprezesów zarządu działających łącznie lub wiceprezes zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

32 tys. zł

2021 r.

5,1 mln zł

2020 r.

826,4 tys. zł

2019 r.

20 tys. zł

2016 r.

16,8 tys. zł

2014 r.

53,2 tys. zł

2013 r.

3,6 tys. zł

2011 r.

959,4 zł

2006 r.

29,7 tys. zł

2005 r.

22,8 tys. zł

2004 r.

11,2 tys. zł

2004
2005
2006
2011
2013
2014
2016
2019
2020
2021
2023
11,2 tys. zł 22,8 tys. zł 29,7 tys. zł 959,4 zł 3,6 tys. zł 53,2 tys. zł 16,8 tys. zł 20 tys. zł 826,4 tys. zł 5,1 mln zł 32 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.OCHNIK.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016