Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2016 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 30.12.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 16.04.2020

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 04.11.2019

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 15.11.2018

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 18.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 30.09.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 18.09.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 10.10.2013

  01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 21.01.2013

  01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 16.10.2011

  01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 02.12.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 21.08.2009

  01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 08.08.2008

  01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.

 • 17.05.2007

  01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 18.05.2006

  01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.

 • 04.07.2005

  01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 29.04.2004

  01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 02.06.2003

  01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 14.06.2002

  Za 2001 rok

 • 29.05.2001

  01. 01. 2000 r. Do 31. 12. 2000 r.

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • Za 2001 rok

 • 01. 01. 2000 r. Do 31. 12. 2000 r.

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • Za 2001 rok

 • 01. 01. 2000 r. Do 31. 12. 2000 r.

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2005r. - 31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • Za 2001 rok

 • 01. 01. 2000 r. Do 31. 12. 2000 r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 08.08.2008

  01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.

 • 17.05.2007

  01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

 • 01. 01. 2007r. - 31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006r. - 31. 12. 2006r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  SERIA A

  Liczba akcji w serii

  0

 • Nazwa serii

  SERIA B

  Liczba akcji w serii

  0

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  28500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  58301

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA E

  Liczba akcji w serii

  24065

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE