Nazwa pełna

ARDAGH GLASS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000060236

NIP

7640001325

REGON

570178794

Adres siedziby

Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

22 listopada 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

389,1 tys. zł

Kapitał wpłacony

389,1 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    🇮🇪

    Rezydencja

    🇬🇧

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

2 mln zł

2019 r.

379,1 tys. zł

2018 r.

1,5 mln zł

2017 r.

1,7 mln zł

2016 r.

1,1 mln zł

2007 r.

12,4 tys. zł

2006 r.

20 tys. zł

2005 r.

20 tys. zł

2005
2006
2007
2016
2017
2018
2019
2020
20 tys. zł 20 tys. zł 12,4 tys. zł 1,1 mln zł 1,7 mln zł 1,5 mln zł 379,1 tys. zł 2 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

PLGOS.SEKRETARIAT@ARDAGHGROUP.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1046 SĄD REJONOWY - SĄD GOSPODARCZY W PILE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000