Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 22 lutego 2016 r.

Nazwa pełna

NIEZALEŻNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BORYSZEW S.A. ODDZIAŁ MAFLOW

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

KRS

0000602246

NIP

6381814210

REGON

363780867

Data rejestracji

22 lutego 2016 r.

Adres siedziby

Dębowa 6 / 3, 43-225 Wola, Polska

Cel działania

1) reprezentacja i obrona godności swoich członków 2) obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych członków związku 3) obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, bezpieczeństwa i higieny pracy 4) prezentowanie stanowiska wobec pracodawcy, samorządu terytorialnego i innych organizacji 5) realizacja innych zadań wynikających z przepisów o związkach zawodowych, rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z prawa pracy i ratyfikowanych konwencji międzynarodowej organizacji pracy.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania związku na zewnątrz, składania oświadczeń w imieniu związku uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie. Do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązań majątkowych w imieniu związku wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu w tym skarbnika.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY