Nazwa pełna

ENERVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000060173

NIP

8171717789

REGON

690567011

Adres siedziby

Inwestorów 23, 39-300 Mielec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 listopada 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

1,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu. Jednakże do zaciągania zobowiązania lub rozporządzenia prawem, którego wartość przekracza 500 000 (pięćset tysięcy) złotych netto wymagane jest - w przypadku zarządu wieloosobowego - współdziałanie dwóch członków zarządu albo członka zarządu i prokurenta.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 12 czerwca 2018 r.

  Wartość udziałów

  815,9 tys. zł

  Liczba udziałów

  10199

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 czerwca 2018 r.

  Wartość udziałów

  815,9 tys. zł

  Liczba udziałów

  10199

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 10 października 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,4 mln zł

2019 r.

6,7 mln zł

2018 r.

18,6 tys. zł

2016 r.

11 tys. zł

2015 r.

17 tys. zł

2014 r.

219 tys. zł

2013 r.

13,8 tys. zł

2011 r.

73,5 tys. zł

2007 r.

2 tys. zł

2007
2011
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2 tys. zł 73,5 tys. zł 13,8 tys. zł 219 tys. zł 17 tys. zł 11 tys. zł 18,6 tys. zł 6,7 mln zł 1,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

9,1 mln zł

6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1890 SĄD GOSPODARCZY W RZESZOWIE SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000