Nazwa pełna

BCKK GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000600831

NIP

6351837519

REGON

363795076

Data rejestracji

23 lutego 2016 r.

Adres siedziby

Sosnowa 27A, 43-190 Mikołów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) PIĄTE UPPPOFT - CZŁONEK ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli: a) w zakresie praw i obowiązków majątkowych: - do kwoty 50. 000,00 zł spółkę reprezentuje prezes zarządu lub wiceprezes zarządu samodzielnie, a w przypadku pozostałych członków zarządu - dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. - powyżej kwoty 50. 000,00 zł spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem, b) w przypadku składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych jak też w przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016