Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 22.08.2017

    Od 11. 12. 2015 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 11. 12. 2015 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
  • Od 11. 12. 2015 do 31. 12. 2016