Nazwa pełna

"BKG-DIABAZ-DĘBÓWKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000060056

NIP

8851497588

REGON

931928690

Data rejestracji

13 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

26 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Borów, 58-172 Gniewków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

154 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa

 • Produkcja wyrobów ze skał I kamienia naturalnego

 • Działalność geologiczno- poszukiwawcza

 • Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

 • Wykonywanie wykopów I wierceń geologiczno- inżynierskich

 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych I produkcyjnych

 • Budowa dróg kołowych I szynowych

 • Budowa obiektów inżynierii wodnej

 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana

 • Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu z prokurentem w przypadku zarządu jednoosobowego-członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 12 czerwca 2007 r.

  154 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 154.000,00 ZŁ ( STO PIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8205 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001