Nazwa pełna

THORTECH TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000600044

NIP

5252646508

REGON

363700940

Data rejestracji

8 lutego 2016 r.

Data ostatniej zmiany

17 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 5 / 101, 00-195 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

6 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Obróbka metali I nakładanie powłok na metale

Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja konstrukcji metalowych I ich części

  • Obróbka mechaniczna elementów metalowych

  • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Kucie, prasowanie, wytłaczanie I walcowanie metali; Metalurgia proszków

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych I elementów napędowych

  • Sprzedaż hurtowa obrabiarek

  • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej I wodnej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz składania oświadczeń I podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawnieni są w przypadku zarządu jednoosobowego - samodzielnie każdy z członków zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego - wszyscy członkowie zarządu działający łącznie albo dwaj członkowie zarządu działający łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016