Nazwa pełna

AGORA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000059944

NIP

5260305644

REGON

011559486

Adres siedziby

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

7 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

46,6 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

46,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

AGO

Liczba wyemitowanych akcji:

46,6 mln

Wartość rynkowa:

375,4 mln zł

Decyzje UOKiK

14 lipca 2010 r.

DKK-65/2010

Kontrola koncentracji

12 listopada 2007 r.

DKK-42/2007

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,6 mln zł

2020 r.

8,1 mln zł

2019 r.

26,4 tys. zł

2017 r.

368 tys. zł

2016 r.

144 tys. zł

2015 r.

1,2 mln zł

2013 r.

144 tys. zł

2012 r.

193,9 tys. zł

2011 r.

201 tys. zł

2010 r.

148,3 tys. zł

2009 r.

55 tys. zł

2008 r.

99 tys. zł

2007 r.

57,8 tys. zł

2006 r.

31,4 tys. zł

2005 r.

240 zł

2003 r.

9,9 tys. zł

2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2019
2020
2022
9,9 tys. zł 240 zł 31,4 tys. zł 57,8 tys. zł 99 tys. zł 55 tys. zł 148,3 tys. zł 201 tys. zł 193,9 tys. zł 144 tys. zł 1,2 mln zł 144 tys. zł 368 tys. zł 26,4 tys. zł 8,1 mln zł 2,6 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.AGORA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 53260 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001