Nazwa pełna

SZKLARNIA SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000596940

NIP

5851473089

REGON

363515734

Data rejestracji

15 stycznia 2016 r.

Data ostatniej zmiany

4 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Powstańców Warszawy 25, 81-718 Sopot, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

Przedmiot pozostałej działalności
  • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

  • Pozostałe zakwaterowanie

  • Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) I pozostała gastronomiczna działalność usługowa

  • Przygotowywanie I podawanie napojów

  • Działalność rozrywkowa I rekreacyjna

  • Reklama

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Adres WWW

SZKLARNIASOPOT.PL

Adres e-mail

BIURO@SZKLARNIASOPOT.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016