Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 20 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

PAN BALON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000595754

NIP

8982216383

REGON

363536239

Data rejestracji

18 stycznia 2016 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Świętokrzyska 40C, 50-327 Wrocław, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2020-01-13

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu spólki uprawniony jest: - w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu działający samodzielnie. - w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 18 stycznia 2016 r.

  Wartość udziałów

  4.8 tys. zł

  Liczba udziałów

  95

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016