Nazwa pełna

DEFENDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000595534

NIP

6842642268

REGON

363405690

Adres siedziby

Michała Mięsowicza 6, 38-400 Krosno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 stycznia 2016 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

900 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

204,4 tys. zł

2021 r.

11,3 mln zł

2020 r.

1,7 mln zł

2019 r.

293,2 tys. zł

2018 r.

319,9 tys. zł

2017 r.

197,2 tys. zł

2016 r.

28,7 tys. zł

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
28,7 tys. zł 197,2 tys. zł 319,9 tys. zł 293,2 tys. zł 1,7 mln zł 11,3 mln zł 204,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

72,6 tys. zł

50,2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016