Nazwa pełna

MAXSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000059509

NIP

6782702480

REGON

351605180

Data rejestracji

20 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

22 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Kosiarzy 8, 30-731 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

11 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż hurtowa metali I rud metali

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali I chemikaliów przemysłowych

  • Obróbka mechaniczna elementów metalowych

  • Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

  • Produkcja wyrobów formowanych na zimno

  • Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych I łączników, ze stali

  • Produkcja konstrukcji metalowych I ich części

  • Sprzedaż hurtowa odpadów I złomu

  • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

  • Obróbka metali I nakładanie powłok na metale

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd spółki jest 1-3 osobowy sposób reprezentacji: do składania oświadczeń I ich podpisywania w imieniu spółki upoważnionych jest łącznie dwóch członków zarządu w przypadku powołania zarządu wieloosobowego. W przypadku ustanowienia zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń I ich podpisywania upoważniony jest prezes zarządu w przypadku powołania zarządu wieloosobowego czynności prawne mające na celu zaciągnięcie w imieniu spółki zobowiązania lub rozporządzeń mieniem spółki przekraczającym sto tysięcy złotych (100 000 zł) wymagają jednomyślnej uchwały zarządu

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8461 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001