Nazwa pełna

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000059492

NIP

5250008028

REGON

012216736

Adres siedziby

Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

14 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

5,8 mld zł

Kapitał wpłacony

5,8 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 47 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

71,88 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Spółka notowana na GPW

Skrót:

PGN

Liczba wyemitowanych akcji:

5,8 mld

Wartość rynkowa:

31,6 mld zł

Decyzje UOKiK

16 marca 2022 r.

DKK-82/2022

Kontrola koncentracji

12 kwietnia 2021 r.

DKK-83/2021

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 65 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

36,8 mln zł

2021 r.

59,5 mln zł

2017 r.

200 tys. zł

2016 r.

26 tys. zł

2014 r.

530 tys. zł

2013 r.

35 mln zł

2012 r.

63,1 mln zł

2011 r.

49,2 tys. zł

2010 r.

651,2 mln zł

2009 r.

2,6 mln zł

2008 r.

95,8 tys. zł

2007 r.

25,6 tys. zł

2006 r.

1,2 mln zł

2005 r.

1,1 mln zł

2004 r.

750 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2021
2022
750 tys. zł 1,1 mln zł 1,2 mln zł 25,6 tys. zł 95,8 tys. zł 2,6 mln zł 651,2 mln zł 49,2 tys. zł 63,1 mln zł 35 mln zł 530 tys. zł 26 tys. zł 200 tys. zł 59,5 mln zł 36,8 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.PGNIG.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 48382 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001