Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 19.03.2019

  Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018

 • 19.03.2019

  Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017

 • 17.01.2017

  Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016

 • 11.01.2016

  Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015

 • 17.02.2015

  Od 01. 07. 2013 do 30. 06. 2014

 • 15.01.2014

  01. 07. 2012r. - 30. 06. 2013r.

 • 24.01.2013

  01. 07. 2011-30. 06. 2012

 • 18.01.2012

  01. 07. 2010 - 30. 06. 2011

 • 19.01.2011

  01. 07. 2009 r. - 30. 06. 2010 r.

 • 15.01.2010

  01. 07. 2008 r. - 30. 06. 2009 r.

 • 12.01.2009

  01. 07. 2007 r. - 30. 06. 2008 r.

 • 08.02.2008

  01. 07. 2006 r. - 30. 06. 2007 r.

 • 02.03.2007

  01. 07. 2005 r. - 30. 06. 2006 r.

 • 03.02.2006

  01. 07. 2004 r. - 30. 06. 2005 r.

 • 08.02.2005

  01. 07. 2003r. -30. 06. 2004r.

 • 28.01.2004

  01. 07. 2002 rok - 30. 06. 2003 rok

 • 06.01.2003

  20. 07. 2001r. -30. 06. 2002r.

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018

 • Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017

 • Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016

 • Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015

 • Od 01. 07. 2013 do 30. 06. 2014

 • 01. 07. 2012r. - 30. 06. 2013r.

 • 01. 07. 2011-30. 06. 2012

 • 01. 07. 2010 - 30. 06. 2011

 • 01. 07. 2009 r. - 30. 06. 2010 r.

 • 01. 07. 2008 r. - 30. 06. 2009 r.

 • 01. 07. 2007 r. - 30. 06. 2008 r.

 • 01. 07. 2006 r. - 30. 06. 2007 r.

 • 01. 07. 2005 r. - 30. 06. 2006 r.

 • 01. 07. 2004 r. - 30. 06. 2005 r.

 • 01. 07. 2003r. -30. 06. 2004r.

 • 01. 07. 2002 rok - 30. 06. 2003 rok

 • 20. 07. 2001r. -30. 06. 2002r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018

 • Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017

 • Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016

 • Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015

 • Od 01. 07. 2013 do 30. 06. 2014

 • 01. 07. 2012r. - 30. 06. 2013r.

 • 01. 07. 2011-30. 06. 2012

 • 01. 07. 2010 - 30. 06. 2011

 • 01. 07. 2009 r. - 30. 06. 2010 r.

 • 01. 07. 2008 r. - 30. 06. 2009 r.

 • 01. 07. 2007 r. - 30. 06. 2008 r.

 • 01. 07. 2006 r. - 30. 06. 2007 r.

 • 01. 07. 2005 r. - 30. 06. 2006 r.

 • 01. 07. 2004 r. - 30. 06. 2005 r.

 • 01. 07. 2003r. -30. 06. 2004r.

 • 01. 07. 2002 rok - 30. 06. 2003 rok

 • 20. 07. 2001r. -30. 06. 2002r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2018

 • Od 01. 07. 2016 do 30. 06. 2017

 • Od 01. 07. 2015 do 30. 06. 2016

 • Od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015

 • Od 01. 07. 2013 do 30. 06. 2014

 • 01. 07. 2012r. - 30. 06. 2013r.

 • 01. 07. 2011-30. 06. 2012

 • 01. 07. 2010 - 30. 06. 2011

 • 01. 07. 2009 r. - 30. 06. 2010 r.

 • 01. 07. 2008 r. - 30. 06. 2009 r.

 • 01. 07. 2007 r. - 30. 06. 2008 r.

 • 01. 07. 2006 r. - 30. 06. 2007 r.

 • 01. 07. 2005 r. - 30. 06. 2006 r.

 • 01. 07. 2004 r. - 30. 06. 2005 r.

 • 01. 07. 2003r. -30. 06. 2004r.

 • 01. 07. 2002 rok - 30. 06. 2003 rok

 • 20. 07. 2001r. -30. 06. 2002r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  AKCJE IMIENNE ZWYKŁE

  Liczba akcji w serii

  5000

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  10000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • --- ZŁ