Nazwa pełna

KGM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000592434

NIP

6631871316

REGON

363258562

Data rejestracji

17 grudnia 2015 r.

Data ostatniej zmiany

5 lipca 2016 r.

Adres siedziby

Leopolda Staffa 117, Majków, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

8 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

 • Przesyłanie energii elektrycznej

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej I wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • Wytwarzanie energii elektrycznej

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 17 grudnia 2015 r.

  40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 grudnia 2015 r.

  40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 grudnia 2015 r.

  40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 20 stycznia 2016 r.

  40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016