Nazwa pełna

EUROAL NIERUCHOMOŚCI DARIUSZ JODŁOWSKI ROMAN STĘPNIAK SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000592241

NIP

9462656538

REGON

363242970

Data rejestracji

15 grudnia 2015 r.

Data ostatniej zmiany

1 lipca 2019 r.

Adres siedziby

1 Maja 16, 20-410 Lublin, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Przedmiot pozostałej działalności
  • Zakwaterowanie

  • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

  • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

  • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

  • Wynajem I dzierżawa

  • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki oraz prowadzenia jej spraw przysługuje każdemu wspólnikowi samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016