Nazwa pełna

CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI 4 SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000592060

NIP

6211803153

REGON

301571356

Adres siedziby

Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

31 grudnia 2015 r.

Kapitał zakładowy

184,4 tys. zł

Kapitał wpłacony

184,4 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeśli zarząd jest jednoosobowy członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. Jeśli zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, do reprezentacji spółki uprawniony jest prezes zarządu oraz wiceprezes zarządu samodzielnie, a w przypadku pozostałych członków zarządu dwaj członkowie zarządu działający łącznie, jeden członek zarządu działający łącznie z prezesem zarządu, jeden członek zarządu działający łącznie z wiceprezesem zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015