Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 01.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 15.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 09.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016