Poprzednio

SERVICES COMPLEX

Nazwa pełna

MSU SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000590666

NIP

9581671389

REGON

363196306

Adres siedziby

Plac Piastowski 3, 85-012 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 grudnia 2015 r.

Kapitał zakładowy

150 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest: w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu jednoosobowo, w przypadku zarządu wieloosobowego prezes zarządu samodzielnie do kwoty 50. 000,00 zł powyżej tej kwoty wymagalne jest współdziałanie dwóch członków zarządu w tym prezesa zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

675 zł

2018 r.

2,5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016