Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 29 października 2019 r.

Nazwa pełna

ŚLĄSK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000590590

NIP

9542760692

REGON

363208877

Data rejestracji

10 grudnia 2015 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Wojska Polskiego 136A, 41-208 Sosnowiec, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

60 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

  • Przygotowanie terenu pod budowę

  • Wykonywanie instalacji elektrycznych

  • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych I klimatyzacyjnych

  • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

  • Tynkowanie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli I podpisywania dokumentów w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z dwoma prokurentami.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016