Nazwa pełna

LIFEFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000589648

NIP

5213714387

REGON

363139231

Data rejestracji

2 grudnia 2015 r.

Adres siedziby

Al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

71,4 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

197,3 tys. zł

2019 r.

13 mln zł

2018 r.

2,4 mln zł

2015 r.

271,2 tys. zł

2015
2018
2019
2020
271,2 tys. zł 2,4 mln zł 13 mln zł 197,3 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

19,4 mln zł

13 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu spółki składają wszyscy członkowie zarządu, działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016