Nazwa pełna

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000589608

NIP

6572920710

REGON

363174753

Data rejestracji

7 grudnia 2015 r.

Adres siedziby

Wesoła 54, 25-732 Kielce, Polska

Cel działania

Klub jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym katolików, mającym na celu: a) formację osobowości w oparciu o fundamentalne wartości, zawarte w ewangelii I nauce kościoła; B) szacunek dla osoby ludzkiej niezależnie od narodowości, religii, rasy; C) podejmowanie partnerskiego dialogu z przedstawicielami innych grup katolickich, wyznawcami innych religii, a także z niewierzącymi (ateistami). D) pogłębianie życia religijnego jednostek I grup oraz tworzenie kultury religijnej, intelektualnej, artystycznej, politycznej; E) zapobieganie powstawaniu patologii społecznych (pijaństwo, narkomania); F) kształtowanie wrażliwości na krzywdy I potrzeby innych; G) wyrabianie poczucia odpowiedzialności za kraj, naród, wolność obywateli oraz poszanowanie godności I swobody jednostki I zbiorowości ludzkiej; H) wspieranie twórczości artystycznej, szczególnie inspirowanej przez religię, wiarę katolicką;

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia I akty prawne, zobowiązania finansowe I majątkowe w imieniu klubu łącznie podpisują: prezes I sekretarz; Albo prezes I skarbnik; Albo sekretarz I skarbnik, albo na podstawie upoważnienia dwóch członków prezydium.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY