Nazwa pełna

SPRINTERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000589594

NIP

8943069854

REGON

363142799

Data rejestracji

2 grudnia 2015 r.

Adres siedziby

Oksywska 2A, 53-152 Wrocław, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

20 tys. zł

Status podatnika VAT

Brak
Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd spółki jest jednoosobowy do reprezentacji spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzienie, w przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016