Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

7 czerwca 2017 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

7 lipca 2017 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »