Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 27 września 2017 r.

Nazwa pełna

SAMI ABD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000588478

NIP

7010522844

REGON

363074537

Data rejestracji

25 listopada 2015 r.

Adres siedziby

Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2016-04-01

  Do

  2016-06-01

 • Od

  2016-10-31

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Ruchome placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

 • Przygotowywanie i podawanie napojów

 • Produkcja artykułów spożywczych

 • Produkcja napojów

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 • Roboty budowlane specjalistyczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 25 listopada 2015 r.

  Wartość udziałów

  1.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  15

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  1 000.00 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  2.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016