Nazwa pełna

TMT INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000588449

NIP

5223046651

REGON

363095835

Adres siedziby

Solec 18 / U24, 00-410 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 listopada 2015 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

13,3 mln zł

Kapitał wpłacony

13,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • akcjonariusz spółki akcyjnej

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

107,6 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

INFO@TMTINVESTMENTS.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016