Nazwa pełna

SANOCKI KLUB ŁYŻWIARSKI "GÓRNIK"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000058816

NIP

6871443399

REGON

370354010

Data rejestracji

31 października 2001 r.

Adres siedziby

Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok, Polska

Cel działania

1. Celem działania stowarzyszenia jest promocja, popularyzacja i rozwój różnych dyscyplin sportowych, a szczególnie łyżwiarstwa szybkiego, a także ochrona i promocja prowadzenia zdrowego trybu życia poprzez sport. Działanie klubu obejmuje szkolenie utalentowanych jednostek i stwarzanie im odpowiednich warunków do stałego podnoszenia poziomu umiejętności sportowych, propagowanie aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży, działalność wspomagająca rozwój młodzieży ze społeczności lokalnych. 2. Stowarzyszenie stawia sobie za cel prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Zarząd Klubu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa w zakresie czynności zwykłego zarządu tj. Do kwoty 10. 000 zł. Natomiast w przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu klubu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 89 SĄD WOJEWÓDZKI W KROŚNIE WYDZIAŁ I CYWILNY - SEKCJA REJESTRACJI