Poprzednio

ELECTRABEL POLSKA

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

10 stycznia 2024 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

24 stycznia 2024 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »