Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000058764

NIP

5261723697

REGON

000807659

Data rejestracji

7 listopada 2001 r.

Adres siedziby

Plac Politechniki 1 / 446, 00-661 Warszawa, Polska

Cel działania

Krzewienie i popieranie rozwoju elektroniki teoretycznej i stosowanej oraz udzielanie pomocy naukowej osobom pracującym twórczo w tym zakresie.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do kompetencji zarządu głównego należy między innymi reprezentowanie ptetis na zewnątrz i działanie w jego imieniu. Do ważności praw i obowiązków majątkowych towarzystwa wymagane są podpisy przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących i skarbnika lub jego zastępcy.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.PTETIS.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 272 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY