Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 06.11.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 28.11.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 03.08.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 07.09.2017

  Od 13. 11. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 13. 11. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 13. 11. 2015 do 31. 12. 2016