Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 28.11.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 03.08.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 07.09.2017

  Od 13. 11. 2015 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 13. 11. 2015 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 13. 11. 2015 do 31. 12. 2016